× Close

Vil du være vært for en au pair? Læs alt om at blive værtsfamilie i Danmark

Date: 24/10/2022
Author: Nanny Nina
About the Author: Hi! This has been published by one of our content queens. Do you have any questions or remarks about the blog? Please let us know!

Så du bor i Danmark og ønsker at være vært for en au pair? Hvad er kravene for at blive værtsfamilie i Danmark? Hvad består processen af? Kort sagt, hvordan bliver man værtsfamilie i Danmark?

Krav til værtsfamilien

Dette er kravene for at blive værtsfamilie i Danmark:

  • Der bor mindst et eller flere børn under 18 år i dit hjem
  • Mindst en af forældrene er dansk statsborger eller har boet længe nok i Danmark
  • Du opfylder minimumskravene til indkomst
  • Du modtager ikke hjælp fra de offentlige hjælpemidler
  • Din au pair skal passe dine børn og udføre lettere husarbejde

Kontrakt

Au pairer og danske værtsfamilier skal underskrive en officielt reguleret au pair-kontrakt med de nærmere detaljer i deres aftale, f.eks. arbejdstider, skema, ferier, lommepenge og andre regler.

Minimum og maksimum ophold

Au pairer i Danmark kan opholde sig i landet i op til 18 måneder. Deres første opholdstilladelse er gyldig i et år med mulighed for at forlænge den med yderligere 6 måneder. Au pairer kan komme på enten au pair-programvisum eller visum til arbejdsferie afhængigt af deres oprindelsesland.

Indtjening

Som værtsfamilie i Danmark betaler du din au pair 4.550 danske kroner (DKK) om måneden, hvilket svarer til ca. 611 EUR. Au pairer får også lommepenge i ferier og ved sygdom. Au pairer skal betale skat af deres månedlige lommepenge.

Sprogkursus

Au pairer i Danmark skal have mindst et vist kendskab til enten dansk, svensk, norsk, norsk, tysk eller engelsk. De bør også have nok fritid til at tage et dansk sprogkursus, mens de er au pairing. Værtsfamilierne skal betale et engangsbeløb på 18.000 kr. til dækning af statens udgifter til at tilbyde au pairer danskundervisning.

Antallet af arbejdstimer

Au pairer i Danmark kan arbejde mellem 18 og 30 timer om ugen for deres værtsfamilier. Afhængigt af deres arbejdstid bør de maksimalt arbejde 3-5 timer om dagen i overensstemmelse hermed. Au pairer kan ikke arbejde mere end 30 timer om ugen, heller ikke for at få flere lommepenge.

Fridage og helligdage

Au pairer i Danmark bør have mindst 1,5 fridag om ugen og bør have fri på de danske helligdage, så de kan opleve den danske kultur fuldt ud. Hvis au pairen er religiøs, bør skemaet give mulighed for at deltage i deres religiøse tilbedelse.

Hver måned skal au pairen optjene feriedage. De har ret til 2,5 fridage om måneden for 6 arbejdsdage om ugen eller 2,08 fridage for 5 arbejdsdage om ugen. De skal have løn under ferien, og feriedage, som de ikke afholder, skal betales tilbage til dem ved opholdets afslutning.

Au pair forsikring

Værtsfamilien er ansvarlig for at støtte au pairen i tilfælde af sygdom. De bør tilmelde au pairen til en sygeforsikring ved ankomsten til deres lokale borgerservicecenter, hvor de kan få au pairens sygesikringskort.

Er du klar til at blive værtsfamilie i Danmark?

Som nævnt er der en række betingelser, som du skal opfylde for at være vært for en au pair. I har et stort ansvar som værtsfamilie i Danmark! Bare rolig, vi vejleder dig, når du har spørgsmål.

Hvis du vil gå i gang med at søge efter en au pair, kan du registrere dig her. Vi vil meget gerne lede efter den perfekte kandidat til din familie!