× Close

Ønsker du å være vertskap for en au pair? Les alt om å bli vertsfamilie i Norge

Date: 26/10/2022
Author: Nanny Nina
About the Author: Hi! This has been published by one of our content queens. Do you have any questions or remarks about the blog? Please let us know!

Så du bor i Norge og ønsker å være vertskap for en au pair? Hva er kravene for å bli vertsfamilie i Norge? Hva består prosessen av? Kort sagt, hvordan blir man vertsfamilie i Norge?

Krav til vertsfamilien

Dette er kravene for å bli vertsfamilie i Norge:

  • Minst ett eller flere barn under 18 år bor i hjemmet ditt
  • Du har ikke samme nasjonalitet som en au pair
  • Familiens språk er norsk
  • Du oppfyller kravene til minsteinntekt
  • Din au pair bør ta vare på barna dine og gjøre lett husarbeid

Kontrakt

Au pairer og norske vertsfamilier må signere en au pair-kontrakt med spesifikke avtaler, som arbeidstid, timeplan, ferier, lommepenger og andre regler.

Minimum og maksimum opphold

Au pairer i Norge kan oppholde seg i landet i inntil to år. Oppholdstillatelsen for EU- og ikke-EU-au pairer er kun gyldig for ansettelseslengden innenfor det 2-årige oppholdet. I løpet av denne tiden kan au pairene reise fritt ut og inn i Norge.

Inntjening

Som vertsfamilie i Norge betaler du au pairen din 5 900 norske kroner (NOK) månedlig, noe som tilsvarer ca. 569 EUR. Au pairer får lommepengene også i ferier og når de blir syke. Au pairer er pålagt skatt på sine månedlige lommepenger.

Språkkurs

Au pairer bør delta på norskkurs i løpet av oppholdet. Vertsforeldre er ansvarlige for å betale for dette kurset inkludert tilhørende materiell og reisekostnader. Ved lov skal vertsforeldrene betale minimum 9 850 NOK til kurset.

Antall arbeidstimer

Au pairer i Norge kan jobbe maksimalt 30 timer per uke med maksimalt 5 timer per dag. Au pairer kan ikke jobbe mer enn 30 timer i uken selv for mer lommepenger.

Fridager og helligdager

Au pairer i Norge bør ha minst én fridag per uke og én gang i måneden bør denne dagen være en søndag. De har også rett til en ettermiddagsfri per uke og bør ha nok fritid til å ta et språkkurs og engasjere seg i kulturelle aktiviteter.

I følge norsk lov skal au pairer ha 25 dager fri i året selv om de ikke har vært sammen med familien hele året. I løpet av ferien skal de fortsatt få utbetalt de vanlige lommepengene. 

Au pair forsikring

Vertsfamilier må tegne en privat forsikring for au pairene for å dekke dem under hele oppholdet. Vi kan hjelpe deg med å velge en forsikring som best passer din familie og au pairer behov.

Er du klar for å bli vertsfamilie i Norge?

Som diskutert er det en rekke vilkår du må oppfylle for å være vert for en au pair. Du har mye ansvar som vertsfamilie i Norge! Ingen grunn til bekymring, vi veileder deg når du har spørsmål.

Hvis du vil gå videre og se etter en au pair, kan du registrere deg her. Vi vil gjerne se etter den perfekte kandidaten for din familie!