× Close

Allt du behöver veta om att bli au pair i Sverige

Date: 26/10/2022
Author: Nanny Nina
About the Author: Hi! This has been published by one of our content queens. Do you have any questions or remarks about the blog? Please let us know!

Att bli au pair i Sverige – Vilka är kraven? Hur går processen till, vilka dokument behöver du och vad exakt ska du göra som au pair? Kort sagt, hur blir man au pair i Sverige?

Krav på au pair

  • Du är mellan 18 och 30 år gammal
  • Du är inte gift och har inga barn.
  • Du är inte bosatt i Sverige och har inte svenskt medborgarskap.
  • Du kan visa att du är intresserad av svensk kultur och har vissa kunskaper i det svenska språket.
  • Du har tillräckliga ekonomiska medel för att finansiera din resa.

Kontrakt

Au pair och svensk värdfamilj undertecknar ett au pair-kontrakt där arbetstider, schema, helgdagar, fickpengar och andra regler och förväntningar diskuteras.  

Minsta och maximala vistelse

Au pairer i Sverige får stanna i landet i högst 12 månader.

Inkomst

Som au pair i Sverige får du minst 3 500 svenska kronor per månad, vilket motsvarar cirka 325 euro. Du ska få dina fickpengar även under semestrar och när du blir sjuk. Au pairer är skattskyldiga för sina månatliga fickpengar.

Språkkurs

Under din vistelse bör du delta i en svenskkurs som finansieras av staten. Dina arbetstimmar tillsammans med studietimmarna bör motsvara cirka 40 timmar i veckan. Du måste inkludera din anmälan till en svenskkurs i din ansökan.

Antal arbetstimmar

Au pairer i Sverige får arbeta högst 25 timmar per vecka och högst 5 timmar per dag för sina au pair-uppgifter. Du kan inte arbeta mer än 40 timmar per vecka med dina au pair-uppgifter och din språkkurs tillsammans.

Lediga dagar och helgdagar

Det finns inga officiella bestämmelser om semester och lediga dagar för au pairer. Vanligtvis bör du få minst en hel ledig dag i veckan. Vi rekommenderar att au pairer får 4 veckors ledighet för en 12-månaders vistelse. 

Vi rekommenderar också att au pairer får lediga helgdagar så att de kan lära sig mer om den svenska kulturen och få ut det mesta av ert kulturutbyte.

Försäkring för au pair

Värdfamiljerna måste teckna en privat försäkring för dig för att täcka dina utgifter under hela vistelsen. Vi kan hjälpa dig att välja en försäkring som passar dina behov bäst.

Är du redo för ett nytt äventyr?

Nu vet du alltså vilka krav som ställs och hur processen för att bli au pair i Sverige går till. Det finns alltså bara en fråga kvar:

Vill du registrera dig som au pair?

Vi vill gärna leta efter en underbar familj för dig!